دسته: عمومی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

برنامه نگهداری پیشگیرانه: یک راهنمای هشت مرحله ای برای ساختن طرح PM

یک برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مجموعه ای از فرایندها ، دستورالعمل ها و ابزارهایی است که به کسب و کار شما کمک می کند تا نگهداری را به صورت کارا  با صرف وقت و هزینه ، انجام دهد. برای رسیدن به نگهداری پیشگیرانه موفق چندین نکته باید رعایت شود

استاندارد

بهترین شاخص ها برای پیگیری در نرم افزار مدیریت تعمیر و نگهداری

در این مقاله با مفهموم شاخص های کیلیدی کارایی(Key Performance Indicator) یا KPI آشنا می شویم. چرا KPI های تعمیر و نگهداری مهم هستند؟ و برخی از KPI های مهم نگهداری برای ردیابی چیست؟

استاندارد

اصول ایجاد دستور کار

مدیریت موفق تعمیر, نگهداری می تواند به عوامل زیادی متکی باشد ، از جمله تکنسین های مؤثر و مدیران نگهداری ، کیفیت و وضعیت دارایی شرکت و منابع مادی و مالی. اما حتی با وجود این موارد در کنار شما ، هنوز هم همه چیز بستگی به مدیریت دستورکارها(Work Orders) دارد.