برچسب: pm

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

بهترین شاخص ها برای پیگیری در نرم افزار مدیریت تعمیر و نگهداری

در این مقاله با مفهموم شاخص های کیلیدی کارایی(Key Performance Indicator) یا KPI آشنا می شویم. چرا KPI های تعمیر و نگهداری مهم هستند؟ و برخی از KPI های مهم نگهداری برای ردیابی چیست؟

استاندارد

CMMS چیست؟

CMMS یا سیستم تعمیر و نگهداری به کمک کامپیوتر یک محصول نرم افزاری است که اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری را به صورت خودکار مدیریت می کند. هدف نگهداری از این اطلاعات کمک به نیروهای تعمیر و نگهداری برای انجام بهتر وظایفشان می باشد. برای مثال کدام ماشین نیاز به تعمیر داشته و کدام نیازمند قطعه است.