برچسب: cmms

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

محرک های اساسی نگهداری

محرکهای نگهداری برای هشدار به تکنسینها در مورد نیاز به نگهداری در دارایی استفاده می شود. برنامه ریزی ، اقدام و ثبت عوامل نگهداری از کلیدهای اصلی نگهداری تجهیزات در بهترین حالت و در دسترس بودن آنها است . با کمک فناوری اطلاعات ، CMMS ، یک مولفه اصلی  در ایجاد ، ردیابی و اجرای محرک های نگهداریِ موثر است.

استاندارد

اصول ایجاد دستور کار

مدیریت موفق تعمیر, نگهداری می تواند به عوامل زیادی متکی باشد ، از جمله تکنسین های مؤثر و مدیران نگهداری ، کیفیت و وضعیت دارایی شرکت و منابع مادی و مالی. اما حتی با وجود این موارد در کنار شما ، هنوز هم همه چیز بستگی به مدیریت دستورکارها(Work Orders) دارد.

استاندارد

CMMS چیست؟

CMMS یا سیستم تعمیر و نگهداری به کمک کامپیوتر یک محصول نرم افزاری است که اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری را به صورت خودکار مدیریت می کند. هدف نگهداری از این اطلاعات کمک به نیروهای تعمیر و نگهداری برای انجام بهتر وظایفشان می باشد. برای مثال کدام ماشین نیاز به تعمیر داشته و کدام نیازمند قطعه است.