نویسنده: معین سروی

معین سروی برنامه نویس و فعال در حوزه توسعه نرم افزار های مدیریت تعمیر و نگهداری به مدت 5 سال می باشد. وی به واسطه فعالیت در صنعت از نزدیک به رصد فرایند تعمیر و نگهداری پرداخته و آماده به اشتراک گذاری تجربیاتش برای علاقه مندان این حوزه است.
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

محرک های اساسی نگهداری

محرکهای نگهداری برای هشدار به تکنسینها در مورد نیاز به نگهداری در دارایی استفاده می شود. برنامه ریزی ، اقدام و ثبت عوامل نگهداری از کلیدهای اصلی نگهداری تجهیزات در بهترین حالت و در دسترس بودن آنها است . با کمک فناوری اطلاعات ، CMMS ، یک مولفه اصلی  در ایجاد ، ردیابی و اجرای محرک های نگهداریِ موثر است.

استاندارد

برنامه نگهداری پیشگیرانه: یک راهنمای هشت مرحله ای برای ساختن طرح PM

یک برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه مجموعه ای از فرایندها ، دستورالعمل ها و ابزارهایی است که به کسب و کار شما کمک می کند تا نگهداری را به صورت کارا  با صرف وقت و هزینه ، انجام دهد. برای رسیدن به نگهداری پیشگیرانه موفق چندین نکته باید رعایت شود

استاندارد

بهترین شاخص ها برای پیگیری در نرم افزار مدیریت تعمیر و نگهداری

در این مقاله با مفهموم شاخص های کیلیدی کارایی(Key Performance Indicator) یا KPI آشنا می شویم. چرا KPI های تعمیر و نگهداری مهم هستند؟ و برخی از KPI های مهم نگهداری برای ردیابی چیست؟

استاندارد

اصول ایجاد دستور کار

مدیریت موفق تعمیر, نگهداری می تواند به عوامل زیادی متکی باشد ، از جمله تکنسین های مؤثر و مدیران نگهداری ، کیفیت و وضعیت دارایی شرکت و منابع مادی و مالی. اما حتی با وجود این موارد در کنار شما ، هنوز هم همه چیز بستگی به مدیریت دستورکارها(Work Orders) دارد.

استاندارد

CMMS چیست؟

CMMS یا سیستم تعمیر و نگهداری به کمک کامپیوتر یک محصول نرم افزاری است که اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری را به صورت خودکار مدیریت می کند. هدف نگهداری از این اطلاعات کمک به نیروهای تعمیر و نگهداری برای انجام بهتر وظایفشان می باشد. برای مثال کدام ماشین نیاز به تعمیر داشته و کدام نیازمند قطعه است.