نویسنده: معین سروی

معین سروی برنامه نویس و فعال در حوزه توسعه نرم افزار های مدیریت تعمیر و نگهداری به مدت 5 سال می باشد. وی به واسطه فعالیت در صنعت از نزدیک به رصد فرایند تعمیر و نگهداری پرداخته و آماده به اشتراک گذاری تجربیاتش برای علاقه مندان این حوزه است.
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

اصول ایجاد دستور کار

مدیریت موفق تعمیر, نگهداری می تواند به عوامل زیادی متکی باشد ، از جمله تکنسین های مؤثر و مدیران نگهداری ، کیفیت و وضعیت دارایی شرکت و منابع مادی و مالی. اما حتی با وجود این موارد در کنار شما ، هنوز هم همه چیز بستگی به مدیریت دستورکارها(Work Orders) دارد.

استاندارد

CMMS چیست؟

CMMS یا سیستم تعمیر و نگهداری به کمک کامپیوتر یک محصول نرم افزاری است که اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری را به صورت خودکار مدیریت می کند. هدف نگهداری از این اطلاعات کمک به نیروهای تعمیر و نگهداری برای انجام بهتر وظایفشان می باشد. برای مثال کدام ماشین نیاز به تعمیر داشته و کدام نیازمند قطعه است.

استاندارد

شاخص های اساسی در سیستم های تعمیر و نگهداری

شاخص عملکرد یا KPI در ارتباط با مشخص نمودن هدف و میزان راه پیموده شده برای نیل به آن هدف سخن می گوید. KPI شالوده رسیدن به موفقیت در پروژه است. قبل از انتخاب KPI نیاز به هدفگذاری داریم. زمان مشخص شدن هدف می توان در مورد KPI مناسب تصمیم گرفت.در این مقاله به بررسی این شاخصه ها می پردازیم.